Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi szabályzat

Ez az Adatvédelmi szabályzat (az „Adatvédelmi szabályzat”) bemutatja, hogy a Ford-Werke GmbH (a „Ford”, „mi” vagy „nekünk”) miként kezeli azokat az Önhöz kapcsolódó adatokat (az Ön „személyes adatai”), amelyeket a jelen weboldal (a „Weboldal”) Ön általi látogatása során, vagy akkor gyűjtjük, ha Ön felveszi velünk a kapcsolatot.

Ez az Adatvédelmi szabályzat bemutatja azt is, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, amikor Ön a weboldalunkon keresztül termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol meg.

Ezen a Tájékoztatón kívül az egyes Ford termékekre és szolgáltatásokra (ideértve egyes Ford alkalmazásokat) külön adatkezelési szabályzatok lehetnek irányadók, amelyek részletesebben bemutatják, hogyan használjuk bizonyos összefüggésekben az Ön személyes adatait. A használati utasítások vagy szükség esetén a kapcsolódó alkalmazás révén Ön tájékoztatást kaphat arról, hogy a járműve milyen adatokat dolgoz fel és használ.


Kinek tesszük hozzáférhetővé az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait hozzáférhetővé tesszük:

Annak érdekében, hogy eleget tegyünk a szén-dioxid-kibocsátási adatok megadására vonatkozó jogi kötelezettségeinknek, információkat gyűjtünk az Ön üzemanyag- és/vagy energiafogyasztásáról, és ezt a gépjármű alvázszámával együtt elküldjük az Európai Bizottságnak és az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek (EEA). Az adatok gyűjtésére a járműben telepített modem segítségével (ha van hálózatba kapcsolt járműve) és/vagy a jármű karbantartásának vagy javításának keretében kerül sor. Ön bármikor tiltakozhat ezzel az adatkezeléssel szemben. Ehhez kérjük, használja „Az Ön jogai” részben megadott elérhetőségeket.


Személyes adatainak a továbbítása külföldre

Az Ön személyes adatait a német adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük, és továbbíthatjuk az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) belül, valamint az EGT-n kívüli országokba (beleértve az USA-t is). Előfordulhat, hogy azok az országok, amelyekbe személyes adatait továbbítják, az Európai Bizottság véleménye szerint nem biztosítanak megfelelő szintű adatvédelmet. Amennyiben az Ön személyes adatait az EGT-n kívüli országokba továbbítják, a Ford megfelelő intézkedéseket tesz a vonatkozó jogi kötelezettségeknek megfelelően annak biztosítására, hogy az Ön személyes adatai megfelelő védelemben részesüljenek, tekintet nélkül arra, hogy melyik országba továbbítják azokat. Ezek az intézkedések magukban foglalhatják, de nem korlátozódnak arra, hogy olyan szerződéses biztosítékokat szerezzünk azoktól a harmadik felektől, amelyek hozzáférnek az Ön személyes adataihoz, amelyek értelmében azok vállalják, hogy legalább olyan mértékben védik az Ön személyes adatait, mint amilyen védelemben azok az EGT-n belül részesülnek. Kérésre további információk állnak rendelkezésre arról, hogy a Ford hogyan védi az Ön személyes adatait az EGT-n kívüli országokba történő továbbításuk során, vagy arról, hogy a Ford az Ön személyes adatainak továbbítása esetén milyen garanciákat kínál védelmük érdekében.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

A Ford személyes adatokat gyűjt a weboldalon keresztül:

A weboldal lehetővé teszi, hogy megadja részünkre személyes adatait, beleértve:

A Ford fenntartja továbbá a jogot arra, hogy – amennyiben ez jogilag megengedhető – összekapcsolja a rendelkezésére álló adatokat harmadik felekkel, például marketingügynökségekkel, Önről vagy az Ön érdeklődési köréről, társadalmi-gazdasági vagy társadalmi-demográfiai státuszáról, online azonosítóiról és aktuális elérhetőségeiről nyilvánosan elérhető forrásokból gyűjtött vagy szerzett adatokkal.

A Ford jogilag kötelezhető bizonyos személyes adatok feldolgozására is. Előfordulhat, hogy az Önnel fennálló szerződéses kapcsolat alapján kötelesek vagyunk feldolgozni az Ön személyes adatait. Az ilyen információk megadásának az elmulasztása megakadályozhatja vagy késleltetheti ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítését.


Hogyan, milyen célokból kezeljük az Ön személyes adatait?

A weboldalon gyűjtött személyes adatokat az alábbi célokból használjuk fel:

Meddig tároljuk az Ön személyes adatait?

A Ford az Ön személyes adatait azonosítható formában tárolja mindaddig, amíg ez az adatgyűjtés céljához, valamint jogi és szabályozási kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. Ez általánosságban azt jelenti, hogy az Ön személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg a következő feltételek valamelyike fennáll:

Milyen jogalapokra támaszkodunk, amikor kezeljük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatainak a Ford által történő felhasználásához különböző jogalapok léteznek. A Ford az alábbi esetekben dolgozza fel és használja az Ön személyes adatait:

Automatizált döntéshozatali folyamatok

A Ford fenntartja magának a jogot, hogy az Ön személyes adatait egyesítse, és automatizált döntéshozatali folyamatokat alkalmazzon a fenti célokból, és:

Ez magában foglalhatja például az értékesítési stratégiák optimalizálásához szükséges betekintés megszerzését, a Ford által végzett marketing-intézkedések és ügyfélszolgálat hatékonyságának értékelését, piacelemzések végzését, valamint olyan termékek vagy szolgáltatások azonosítását, amelyek érdekelhetik Önt, valamint az Önnel való kapcsolatfelvételt abból a célból, hogy erről tájékoztassa Önt.

Bizonyos esetekben a Ford által hozott automatizált döntések jogi vagy hasonló hatással lehetnek Önre. A Ford azonban csak akkor hoz ilyen automatizált döntéseket, ha:

Bizonyos körülmények között Ön tiltakozhat az automatizált döntéshozatali eljárások használata ellen, vagy kérheti, hogy az automatizált döntéseket egy személy vizsgálja felül.

Adatgyűjtés más forrásokból

A Ford elkötelezett amellett, hogy az Önnel való kommunikációt és interakciót a lehető legpontosabban az Ön igényeihez igazítsa. A Ford ezért fenntartja magának a jogot, hogy nyilvánosan elérhető forrásokból és harmadik felektől kapott információkat (lásd a fenti „Milyen személyes adatokat kezelünk?” szakaszt) felhasználja annak meghatározására, hogy mely Ford termékek és szolgáltatások érdekelhetik Önt. Például az elemzési és hirdetési szolgáltatók elemezhetik az interneten vagy más forrásokból gyűjtött adatokat, hogy információkat szerezzenek az Ön demográfiai jellemzőiről és érdeklődési köréről, például arra következtetve, hogy Ön melyik korcsoporthoz tartozik, és milyen típusú termékek vagy szolgáltatások érdekelhetik Önt. Ezeknek az információknak az alapján a Ford (az Ön kommunikációs preferenciáinak megfelelően) információkat szolgáltathat az érintett termékekről és szolgáltatásokról, és felhasználhatja az Önről rendelkezésre álló információkat, hogy tájékoztassa szervizközpontjait, ha kapcsolatba lép velük. A Ford harmadik felekkel is együttműködhet, hogy az Ön igényeihez igazított hirdetéseket jelenítsen meg a közösségi média platformjain, vagy ha beleegyezett a cookie-k használatába, az internet böngészése vagy más weboldalak meglátogatása során. Ha le szeretné tiltani a marketinganyagok fogadását, olvassa el „Az Ön jogai” című részt.


Az Ön jogai

Természetes személyként Önnek jogában áll tájékoztatást kérni a Ford által Önről tárolt adatokról és az adattárolás céljairól, valamint kérheti az ezekhez az adatokhoz való hozzáférést és szükség esetén azok helyesbítését. Egyes esetekben arra is jogosult, hogy tiltakozzon személyes adatainak a Ford által történő kezelése ellen, pl. az ellen, hogy piackutatási célokból kapcsolatba lépjenek Önnel, vagy egyesítsék a különböző forrásokból származó adatait; kérje személyes adatai blokkolását vagy törlését, vagy az Önre vonatkozó személyes adatokat széles körben használt elektronikus formátumban megkaphassa, annak érdekében, hogy azt Ön továbbítsa harmadik felekhez (ezt gyakran az „adathordozhatósághoz való jognak” nevezik).

Ha Ön hozzájárult személyes adatainak felhasználásához (lásd „Milyen jogalapokra támaszkodunk, amikor kezeljük az Ön személyes adatait?” című részt), akkor joga van ezt a hozzájárulást bármikor visszavonni.

Ha kérdése vagy aggálya van személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, vagy hozzá kíván férni a Ford által tárolt adatokhoz, vagy élni kíván az ezzel kapcsolatos egyéb jogaival, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

Ford Motor Company
Ford Közép-és Kelet-Európai Kft.
2000 Szentendre, Galamb József u. 3.

E-mail: szerviz@ford.com

Kérjük, értesítse a Fordot, ha változás esetén frissíteni kívánja személyes adatait, vagy ha a Ford által tárolt adatokban hibát szeretne kijavítani.

A Ford adatvédelmi biztost nevezett ki. Kapcsolatba léphet vele a dsb@ford.com e-mail címen.

Ha bármilyen panasza van a Ford személyes adatainak a Ford általi használatával kapcsolatban, reméljük, hogy először velünk lép kapcsolatba. A panaszokat azonban az illetékes adatvédelmi hatósághoz is intézheti.

Más weboldalak és közösségi hálózatok

A weboldal olyan, más weboldalakra mutató linkeket tartalmazhat, amelyek nem tartoznak az irányításunk alá, és amelyekre ez az Adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik. Amennyiben az ilyen linkek használatával Ön ellátogat más weboldalakra, a weboldalak üzemeltetői adatokat gyűjthetnek Önnel kapcsolatban, amelyeket a saját adatkezelési szabályzatuknak megfelelően használnak fel, amelyek ettől a szabályzattól eltérőek lehetnek.

A weboldal továbbá lehetővé teheti, hogy a Forddal, a weboldallal vagy az azon keresztül elérhető termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat osszon meg vagy kövessen egy közösségi háló szolgáltatása révén (úgymint a "megosztás", "kedvelés" vagy "követés" gombok használatával).

Ezt a funkciót azért tesszük elérhetővé, hogy az Ön közösségi hálójának tagjai körében felkeltsük az érdeklődést a weboldal iránt, és hogy lehetővé tegyük az Ön számára, hogy a weboldallal kapcsolatos véleményeket, híreket vagy ajánlásokat osszon meg vagy kövessen az Ön kapcsolatai tekintetében. Azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy személyes adatainak egy közösségi hálón keresztül történő megosztása azt eredményezheti, hogy a közösségi háló szolgáltatója gyűjteni fogja ezeket az adatokat, és azokat nyilvánosan elérhetővé teszi, például internetes keresőmotorok révén.

Mindig figyelmesen olvassa el minden meglátogatott webhely vagy az információ megosztására használt közösségi hálózat adatvédelmi szabályzatát, hogy megértse adatvédelmi gyakorlatukat.

Ennek a weboldalnak egyes részein a látogatókat felkérhetik arra, hogy használják a Google reCAPTCHA eszközt annak érdekében, hogy személyazonosság-ellenőrzést lehessen végezni annak biztosítására, hogy egy bot ne használja a weboldal bizonyos funkcióit.

A Google hardver- és szoftverinformációkat, például eszköz- és alkalmazásadatokat gyűjt ezeknek az ellenőrzéseknek az elvégzéséhez.

A Google egy független vállalat, és a Google által gyűjtött adatok a Google adatvédelmi szabályzatának a hatálya alá tartoznak. Javasoljuk, hogy olvassa el a Google adatvédelmi szabályzatát a http://www.google.com/privacy.html oldalon és a Google „Hogyan használja a Google a szolgáltatásainkat használó webhelyekről vagy alkalmazásokból származó információkat” (a www.google.com/policies/privacy/partners/ oldalon), hogy megértse, hogyan történik az adatok gyűjtése, használata és megosztása.

A 16 éves kor alatti személyek személyes adatainak kezelése

16 éves kor alatti személyek személyes adatait tudatosan nem kezeljük. Ha Ön hozzájárul ahhoz, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, pl. hirdetési célból, a Ford feltételezi, hogy betöltötte az 16. életévét.

Ennek a Szabályzatnak a módosítása

A Ford fenntartja magának a jogot, hogy időről időre módosítsa ezt a szabályzatot. Ha a Ford így tesz, akkor értesíti Önt a változásokról. Ha ezek a változások jelentősek, a Ford időben értesíti Önt, hogy lehetőséget biztosítson Önnek személyes adataival kapcsolatos jogai gyakorlására (pl. hogy kifogást emeljen azok feldolgozása ellen).

Jogi nyilatkozat

© 2024 Ford Motor Company. A ALL‑ELECTRIC EXPLORER®, B‑MAX®, BRONCO®, C‑MAX®, ECOSPORT®, EDGE®, FIESTA VAN®, FOCUS®, GALAXY®, KA+®, KA, KUGA®, MONDEO®, MUSTANG MACH‑E®, MUSTANG®, PUMA®, RANGER®, S‑MAX®, TOURNEO CONNECT®, TOURNEO COURIER®, TRANSIT CONNECT®, TRANSIT COURIER®, TRANSIT CUSTOM®, TRANSIT® a Ford vagy leányvállalatainak védjegyei.

A Ford politikája a folyamatos termékfejlesztés. Fenntartjuk a jogot a jelen online kiadásban fellelhető specifikációk, a bemutatott és leírt modellek, színek és árak előzetes bejelentés nélküli változtatására. A képek csak illusztrációk. Ez az online kiadvány eredeti Ford és külső beszállítói termékekből válogatott tartozékokat is tartalmaz. A tartozékok beépítése hatással lehet gépkocsija üzemanyag-fogyasztására. A *-jellel megjelölt tartozékok gondosan válogatott termékek más beszállítóktól, melyeket saját márkanevük alatt forgalmazunk, és amelyekre a Ford garanciájától eltérő garanciális feltételek vonatkozhatnak; ezek részletei a garanciális ikonra kattintva, vagy Ford Márkakereskedőjétől beszerezhetők. A Bluetooth® márkanév és logók a Bluetooth® SIG, Inc. tulajdonát képezik, ezek Ford Motor Company általi használatát licenc szabályozza. Az iPhone/iPod márkanév és logók az Apple Inc. tulajdonát képezik. Egyéb védjegyek és márkanevek a vonatkozó tulajdonosoké.

" " " "